PRISER


Alle dyr kan blive syge eller kommer til skade. 


Nedenstående ses de mest almindelige ydelser som klinikken tilbyder, såsom vaccination, operationer, tandrens m.m.Ydelse
Pris (kr.)
Abortsprøjte til hund (2 sprøjter med 24 timers mellemrum)
Pris afhængig af dyrets vægt:
-          Vægt under 30 kg
-          Vægt over 30 kg


1.300
+30 kr. per kg
100
Aflivning
-          Hund under 20 kg
-          Hund over 20 kg
-          Kat
-          Gnavere, kaniner, småfugle og skildpadder

750
850

600

400
Bedøvelse (hund eller kat)

275
Blodprøvetagning
Blodprøveanalyse (prisen kan variere)
100

550
Chipmærkning (hund eller kat)
700
Ekspeditionsgebyr
-          Ved fremsendelse af medicin
-          Ved recept til SANA
 Ved udlevering af medicin i klinikken

150
50
50
     Fæcesundersøgelse (for orm mm.)
300
Kastration (eks. smertestillende medicin og krave, da dette kan variere)
-          Hund
-          Kat   
  Kanin

1.800
800
1.000
Konsultation (Eksklusiv anden behandling)
-          Hund, kat 
-          Gnavere (Kanin, marsvin m.m.)

583
385
      Kontrolkonsultation (Eksklusiv anden behandling)

385
Krave
-          Lille
 Stor

25
50
      Mikroskopiundersøgelse (urin, hudskrab, øresvaber mm.)
275
Materialer (ved brug af sprøjter mm.)

50
Negleklip (ekskl. bedøvelse)
100
Perlegrus (til urinundersøgelse hos kat)
50
P-sprøjte, hund
-          Pris per 15 kg – minimumsbeløb
-          Pris per kg udover 15 kg

290
50
      Rabiesmærke (ved mistet mærke)
20
Røntgen (OBS: ekskl. bedøvelse og konsultation)
400
Sterilisation (eks. smertestillende medicin og krave, da dette kan variere )
-          Hund
-          Kat    
  Kanin

3.975
1.800
1.500
Sundhedsattest, hund eller kat
250
Tandrensning, hund eller kat (inkl. bedøvelse)

Simpel fjernelse af 1 rodet tand pr. stk. (inkl. lokalbedøvelse)      
 Kirurgisk fjernelse af kindtand (inkl. lokalbedøvelse)

1.800

100-400
1000
 Tømning af analkirtler (ekskl. konsultation)

200
      Udstedelse af EU-pas eller vaccinationsattest (ekskl. konsultation)
350
Udstedelse af EU-pas inkl. konsultation og rabiesvaccination (ekskl. chip)
1036
Udstedelse af EU-pas inkl. konsultation, rabies og chip-mærkning
1.386
Ultralydsundersøgelse (ekskl. bedøvelse og konsultation)
380
Urindyrkning (bakterier mm.) Uricult
100
Urinopsamler (hund)
50
Urinstickundersøgelse (hund og kat)
100
Urinundersøgelse (inkl. sticks, farvning, mikroskopi)
250
Øjenundersøgelse inklusiv materialer
150
Vaccination: Rabies (hund/kat) inkl. Konsultation
686
Vaccination: Rabies + DHP (hund) eller RCP (kat) inkl. konsultation
814
Vaccination: hundesyge/parvovirus/leverbetændelse (DHP) (hund) inkl. konsultation
695
Vaccination: kattesyge/rhinitis/calicivirus (RCP) (kat) inkl.. Konsultation
686
Vaccination: 2. DHP/RCP vaccination  
417
Vaccination: 3. DHP/RCP vaccination  
417
Etårspakke med chip*: (inkl. konsultation ved hver vaccination)
-          1 chipmærkning
-          1 Rabiesvaccination  
  3 DHP-vaccinationer
1998
        Vagtudkald (tillæg udenfor åbningstid) pr. påbegyndt time
500

Vejledning medlemskabMEDLEMSKAB
Medlemmer af Foreningen Nuummi Uumasut får 10% rabat på konsultation, samt rabat på dyrlæge behandling i tilfælde af en ulykke (såsom påkørsel af bil eller lignende).

       
        Download ansøgningsskema og vejledning
TILSKUD TIL REGNING
Der kan ansøges om hjælp til dyrlæge regningen, ved akutte situationer.
Hver ansøgning vurderes af Foreningen Nuummi Uumasut - samt størrelsen af et eventuelt tilskudsbeløb. 

Kontakt endelig klinikken - hvis den ønskede ydelse ikke fremgår af prislisten, 
eller hvis du har yderligere spørgsmål


     

Ingen kommentarer: